Vozni park

Autoškola DUGAVE koristi marke Citroen 1.6 dizel te Opel za osposobljavanje polaznika za vozače. Vozila su Renault Clio

fznor

1.5 i Opel Corsa 1.4. Sva vozila autoškole “DUGAVE” su nova, kvalitetna i klimatizirana što je bitno za sigurnost polaznika kod osposobljavanja za vozače.